Andorra

Tym razem kartka przedstawiająca Andorę, wysłana z USA

Andora- małe państwo w południowo-zachodniej Europie, bez dostępu do morza. Leży w Pirenejach granicząc od północy z Francją, a od południa z Hiszpanią.
Nazwa Andora wywodzi się prawdopodobnie z nawarryjskiego słowa anduriall oznaczającego kraj pokryty zaroślami; wg innych teorii jest pochodzenia baskijskiego.

Legendarne pochodzenie nazwy kraju wiązane jest z wymienianym w Starym Testamencie miastem Endor, a jej upowszechnienie przypisuje się bądź Saracenom, którzy schronili się w tutejszych górach uciekając ku północy, bądź Ludwikowi Pobożnemu, synowi Karola Wielkiego. Miał on ujrzeć w krajobrazie dolin Andory podobieństwo do doliny leżącej między górą Hermon a górą Tabor w Palestynie i nazwał nowo ujrzane terytorium Endor.

Inna wersja wyprowadza nazwę państwa od hiszpańskiego "ando" (wysoki) i "oro" (złoto, żelazo). Nazwa może pochodzić od celtyckich wyrazów "an" (wiatr) i "dor" (brama), co oznacza "brama wiatrów". Trzecia etymologia nawiązuje do wyrazu "andar", po hiszpańsku chodzić, wędrować, przemieszczać się0 komentarze:

Prześlij komentarz